Văn bản chỉ đạo điều hành UBND thành phố Đà Lạt

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 22510 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1/BC-UBND 08/01/2020 B/c Sở Nội vụ đánh giá phân loại chất lượng chính quyền cơ sở năm 2019
7998/BC-UBND 08/01/2020 B/c Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
7453/BC-UBND 08/01/2020 B/c Sở Nội vụ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
7509/BC-BCĐATTP 08/01/2020 B/c UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2019
33/BC-UBND 08/01/2020 B/c Sở Tư pháp công tác xây dựng; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019
8000/TTr-UBND 08/01/2020 Trình UBND tỉnh đề nghị Chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Đà Lạt thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt
8001/BC-UBND 08/01/2020 B/c Sở Nội vụ công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2019
8002/BC-UBND 08/01/2020 B/c Sở Nội vụ công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
8003/BC-UBND 08/01/2020 B/c tình hình triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
4/GM-UBND 08/01/2020 GM Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an (14g, 10/01/2020)
5/GM-UBND 08/01/2020 GM họp chuẩn bị nội dung giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nhà thuộc SHNN (8g, 10/01/2020)
06/GM-UBND 08/01/2020 GM họp xét, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - Năm 2019 (16g, 07/01/2020)
57/UBND 08/01/2020 Yêu cầu lập dự kiến văn bản QPPL cần tham mưu UBND thành phố Đà Lạt ban hành trong năm 2020
83/UBND-VX 08/01/2020 Thống nhất việc hỗ trợ địa điểm cho Cty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist tổ chức Lễ ra quân chương trình từ thiện
82/UBND-VX 08/01/2020 Thống nhất việc hỗ trợ địa điểm cho Cty CP Dịch vụ phân phối và bán lẻ Quốc tế tổ chức sự kiện "Chương trình hoạt náo điện thoại Samsung Galaxy A51"
64/UBND-VX 08/01/2020 Hỗ trợ chi phí tang lễ theo Quy định số 04 của Tỉnh ủy đối với ông Võ Văn Xưởng
77/UBND 08/01/2020 B/c Sở Nội vụ tình hình triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2019 của UBND tỉnh
78/UBND 08/01/2020 Phân công công tác, ký hợp đồng làm việc, hướng dẫn tập sự và kê khai hồ sơ gốc đối với viên chức trúng tuyển
81/UBND 08/01/2020 Cử công chức tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
1/LT 08/01/2020 Lịch công tác tuần từ 06/01/2020 đến 12/01/2020
37/UBND-VX 08/01/2020 Trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý kiến đối với việc xin phép biểu diễn văn nghệ gây quỹ năm 2020 của Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng
35/UBND-ĐC 08/01/2020 Trả lời hồ sơ CMĐ SDĐ cho ông bà Bùi Thế Giang - Phan Đình Kim Thư
28/GHGP 08/01/2020 Gia hạn GPXD cấp cho ông bà Nguyễn Trần Hoàng Vũ (ISO)
7999/BĐD 08/01/2020 Sử dụng kinh phí hoạt động và khen thưởng của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Lạt
3/UBND 08/01/2020 Giao tổ chức thực hiện công tác QLNN về xây dựng theo Thông tư số 07 của Bộ Xây dựng

Previous Page 1-25 Next Page