Một số văn bản Pháp luật mới, có hiệu lực trong tháng 5 năm 2017 

1. Sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 13/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định này là hành vi mua bán hàng hóa dưới 10 triệu đồng trái phép trên biển bị phạt tiền đến 5 triệu đồng. Cụ thể, từ ngày 01/5/2017, mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng sẽ được áp dụng với hành vi vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa có giá trị dưới 10 triệu đồng, không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa hoặc đối với hàng hóa kinh doanh, vận chuyển có điều kiện, có giá trị dưới 10 triệu đồng mà tại thời điểm kiểm tra không có hoặc không đầy đủ giấy tờ đi liền, kèm theo để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa đó.

Đối với trường hợp vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, mức phạt tiền vẫn áp dụng theo quy định hiện hành; trong đó, mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng được áp dụng với hàng hóa có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, từ 10 - 15 triệu đồng áp dụng với hàng hóa có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, từ 25 - 30 triệu đồng với hàng hóa có giá trị trên 100 triệu đồng mà không truy cứu trách nhiệm hình sự…

Cũng theo Nghị định này, tàu ngầm, phương tiện đi ngầm của nước ngoài không treo cờ quốc tịch khi hoạt động trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam (trừ trường hợp được phép hoặc theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ của quốc gia mà tàu thuyền đó mang cờ quốc tịch) sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017.

 

2. Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Ngày 20/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Nghị định chỉ rõ, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội; phạt từ 2 - 5 triệu đồng đối với hành vi: Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định. Đồng thời, phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Trong lĩnh vực văn hóa, phạt tiền đến 25 triệu đồng với hành vi nhân bản phim, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu .v.v… đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến; nhân bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy; tàng trữ trái phép phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến… Đối với hành vi nhân bản phim chưa được phép phổ biến; nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp phép phê duyệt nội dung, mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, Nghị định cũng bổ sung quy định phạt tiền từ 200.000 đồng - 500.000 đồng đối với hành vi ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ; nói tục, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng không khí trang nghiêm; xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường trong khu vực lễ hội, di tích.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2017.

 

 

 

3. Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 21/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, Nghị định quy định người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bị ốm đau, tai nạn trong thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc, kể cả trong và ngoài giờ hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền; bị ốm đau, tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm nhiệm vụ, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú sẽ được hưởng chế độ về ốm đau, tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bị ốm đau trong khi làm nhiệm vụ, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu chưa tham gia đóng bảo hiểm y tế vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh như tiêu chuẩn của người tham gia bảo hiểm y tế. 

Với người bị tai nạn không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sẽ được thanh toán chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật, xuất viện; sau khi điều trị sẽ được giới thiệu đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa. Trường hợp chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà bị suy giảm khả năng lao động 5% thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Nếu người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bị chết, kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu, người trực tiếp mai táng sẽ được nhận tiền mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và gia đình của người đó được trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở ngay cả khi chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2017.

 

4. Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm

Ngày 23/3/2017, Chính phủ đã ra Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Theo Quy chế này, việc lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm phải đảm bảo thống nhất, phù hợp. Kế hoạch tài chính ngân sách, dự toán ngân sách địa phương đảm bảo cân đối ngân sách vững chắc, tiến tới cân bằng thu chi ngân sách; phân bổ ngân sách địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội; quyết toán ngân sách địa phương phải chính xác, đầy đủ, hiệu quả; ngân sách cấp huyện, xã không được quyết toán chi ngân sách lớn hơn thu ngân sách.

Cũng theo Quy chế, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, UBND có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; hằng năm, UBND lập kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương trình Hội đồng nhân dân tham khảo khi xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2017.

 

5. Về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Ngày 31/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Theo đó, Nghị định quy định mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước với mỗi dự án tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động).

Cũng theo Nghị định này, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (bao gồm cả tín dụng đầu tư của Nhà nước) tính trên vốn tự có của Ngân hàng phát triển Việt Nam không được quá 15% với 01 khách hàng; 25% với 01 khách hàng và người có liên quan, trừ các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Về thời hạn cho vay, được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm; riêng với các dự án đầu tư thuộc nhóm A, thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm.

Khách hàng khi vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư dự án phải thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng phát triển Việt Nam; các biện pháp bảo đảm cụ thể sẽ được quyết định đối với từng dự án. Đồng thời, khách hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng phát triển Việt Nam đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký; trong thời gian ân hạn, khách hàng chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả lãi theo hợp đồng; lãi suất nợ quá hạn với mỗi dự án sẽ do Ngân hàng phát triển Việt Nam xem xét, quyết định, tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

 

6. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 03/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Một nội dung đáng chú ý tại Nghị định này là mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép dao động từ 20 - 250 triệu đồng.

Cụ thể, mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng áp dụng với hành vi xả nước thải có chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ vào nguồn nước với lưu lượng nước thải không vượt quá 5m3/ngày đêm; mức phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng áp dụng với hành vi xả nước thải nuôi trồng thủy sản vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ trên 10.000m3/ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm; từ 220 - 250 triệu đồng với hành vi xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 3.000m3/ngày đêm trở lên và hành vi xả nước thải nuôi trồng thủy sản vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 200.00m3/ngày đêm trở lên… Đặc biệt, từ ngày 20/5/2017, tự ý cho tổ chức, cá nhân khác xả nước thải vào hệ thống xử lý nước thải do mình đầu tư, quản lý sẽ bị phạt tiền từ 120 - 130 triệu đồng.

Đối với hành vi chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận, mức phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh; 120 - 150 triệu đồng với khai thác khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh và từ 260 - 300 triệu đồng đối với khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cũng theo Nghị định này, cá nhân không đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, không đăng ký ngày bắt đầu khai thác với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng với trường hợp do UBND tỉnh cấp phép hoặc từ 30 - 50 triệu đồng với trường hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2017.

 

7. Quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 04/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Theo đó, Nghị định quy định kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích tăng trưởng cho gia súc, gia cầm phải có trong Danh mục kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích trị bệnh cho gia súc, gia cầm và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm non phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam và theo đơn của bác sỹ thú y có chứng chỉ hành nghề phòng, trị bệnh cho động vật.

Bên cạnh đó, chỉ được sử dụng tối đa 02 loại kháng sinh trong một sản phẩm thức ăn chăn nuôi; thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải ghi rõ tên, hàm lượng kháng sinh, hướng dẫn sử dụng, thời gian ngưng sử dụng trên bao bì hoặc tài liệu kèm theo…

Nghị định cũng chỉ rõ, cơ sở mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản, phải đáp ứng các điều kiện: thức ăn chăn nuôi, thủy sản tại nơi bày bán, kho chứa phải cách biệt với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại khác; có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà cung cấp; có giải pháp phòng chống chuột, chim và động vật gây hại khác.

Tương tự, tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản phải đáp ứng các điều kiện như: Địa điểm sản xuất, gia công phải nằm trong khu vực không ô nhiễm; khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong quá trình sản xuất, gia công…

Nghị định này thay thế Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2017.

 

8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ngày 05/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Một nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định này là hành vi vứt xác động vật ra môi trường bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. Cụ thể, từ ngày 20/5/2017, mức phạt đối với hành vi vứt động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng; xả nước thải, chất thải mang mầm bệnh ra môi trường là 02 - 03 triệu đồng, trong khi mức phạt theo quy định cũ là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng. Đặc biệt, cũng từ thời điểm này, chủ vật nuôi không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin dại cho chó nuôi sẽ bị phạt tiền từ 02 - 03 triệu đồng…

Nghị định cũng chỉ rõ, hành vi đưa nước hoặc các loại chất khác vào động vật trước khi giết mổ và vào sản phẩm động vật làm mất vệ sinh thú y bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng; trong khi mức phạt cũ chỉ từ 05 - 06 triệu đồng; mức phạt tiền này cũng được áp dụng với hành vi vận chuyển, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm trong sản xuất, gia công, kinh doanh mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi có sử dụng loại kháng sinh không đúng quy định là từ 20 - 30 triệu đồng; từ 50 - 70 triệu đồng với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; trường hợp sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất, gia công và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, mức phạt vẫn giữ nguyên từ 50 - 70 triệu đồng.

Nghị định này thay thế Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2017.

 

9. Quy định về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Ngày 27/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg quy định về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; Quyết định này chỉ rõ, phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng chịu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải được gắn thẻ đầu cuối. Việc gắn thẻ đầu cuối phải được thực hiện tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu giá ủy quyền; chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên; khi thẻ bị mất, hỏng, chủ phương tiện được gắn thẻ đầu cuối mới và phải trả chi phí cho nhà cung cấp dịch vụ.

Nhà cung cấp dịch vụ thu giá mở tài khoản trả trước cho chủ phương tiện trên hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối; mỗi tài khoản trả trước có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện, nhưng mỗi phương tiện chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản. Chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản trả trước để chi trả giá dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng; sử dụng thẻ cào để nộp tiền qua tin nhắn điện thoại hoặc Trang thông tin điện tử của nhà cung cấp dịch vụ thu giá; nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại các đại lý; thông qua đơn vị trung gian thanh toán…

Trường hợp phương tiện được gắn thẻ đầu cuối đi qua trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng mà tài khoản trả trước không đủ để chi trả, nhà cung cấp dịch vụ thu giá ghi nợ trên tài khoản và thông báo cho chủ tài khoản biết. Chủ phương tiện phải nộp tiền vào tài khoản để thanh toán trong 10 ngày, kể từ ngày được thông báo. Hết thời hạn mà không nộp tiền, nhà cung cấp dịch vụ thu giá từ chối cung cấp dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện, khởi kiện đối với chủ phương tiện…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

 

10. Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp với người sử dụng lao động

Nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 07/4/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2017, Chính phủ đã nhất trí với đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với người sử dụng lao động từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN; thời gian thực hiện việc điều chỉnh từ ngày Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BHTN đối với người sử dụng lao động có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019.

Cũng theo Nghị quyết này, việc áp dụng biện pháp bình ổn giá với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi chính thức kết thúc từ ngày 01/4/2017. Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn cho ngành sắt thép và khai khoáng; chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rà soát, điều chỉnh phù hợp kế hoạch khai thác dầu thô năm 2017 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; tăng cường kiểm soát, chặt chẽ nhập khẩu, nhất là đối với những mặt hàng trong nước đã sản xuất được; xây dựng hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế để bảo vệ sản xuất trong nước.

Về tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017, Chính phủ cho phép bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các dự án đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016 nhưng đến ngày 25/01/2017 đã giải ngân trên 90% kế hoạch năm 2016…

 

11. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính

Nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập và bảo đảm hiệu quả đầu tư xây dựng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, ngày 03/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được quyết định chủ trương đầu tư xây dựng với các dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung mới khi diện tích làm việc của cán bộ, công chức tại các trụ sở cơ quan hành chính hiện tại dưới 70% so với tiêu chuẩn, định mức quy định; trụ sở hiện có đã hết niên hạn sử dụng, bị xuống cấp, có dấu hiệu lún, nứt, nghiêng, không đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng; không phù hợp với công năng sử dụng hoặc trụ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng hoặc theo yêu cầu sắp xếp lại do không đủ diện tích đất xây dựng, bố trí rải rác, ở vị trí không thuận lợi, không bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật… Khuyến khích đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao để thay thế cho đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, tạm dừng khởi công mới các dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung có vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thuộc nhóm A trong giai đoạn 2017 - 2020, trừ những dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 của địa phương; đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng… 

 

12. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 503/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5; trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ hành khách, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và các đầu mối giao thông lớn… Tăng cường xử lý hành vi chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định, gây ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí đường bộ.

Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ; đi sai làn đường, phần đường, tránh, vượt sai quy định; không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy và có phương án phòng, chống, cương quyết xử lý hành vi đua xe mô tô, ô tô trái phép.

Các đơn vị, địa phương còn có trách nhiệm thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ; đồng thời chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông.

 

13. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

Cụ thể, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy; Số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng hơn 5% so với năm trước; triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm trên phạm vi toàn quốc; triệt phá 100% diện tích trồng cây có chứa chất ma túy được phát hiện…

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình nhấn mạnh tới giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng , chống ma túy. Theo đó, tăng thời lượng và đa đạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên phương tiện thông tin đại chúng; Kết hợp các hình thức tuyên truyền qua phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, trong đó chú ý tới vai trò của tổ chức, cá nhân có uy tín, ảnh hưởng…

Ngoài ra, có chính sách đãi ngộ thích đáng, động viên, khuyến khích việc tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy của các cá nhân, tổ chức và cả hệ thống chính trị. Áp dụng hiệu quả của khoa học kỹ thuật vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

14. Quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 06/3/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BYT quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trong đó nêu rõ, thủ tục khám, chữa bệnh, quy trình chuyên môn kỹ thuật y tế, chi phí khám, chữa bệnh của phương pháp điều trị này được thực hiện theo quy định như đối với hình thức khám, chữa bệnh nội trú.

Việc chỉ định cho người bệnh được điều trị xạ trị, hóa trị và hóa - xạ trị ban ngày do bác sĩ điều trị quyết định dựa trên tình trạng sức khỏe và bệnh lý của người bệnh và chỉ áp dụng đối với bệnh nhân cư trú (thường trú, tạm trú) trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động. Trường hợp bệnh nhân không cư trú trên địa bàn, việc điều trị ban ngày chỉ được áp dụng đối với bệnh nhân tự nguyện xin điều trị; không áp dụng đối với bệnh nhân nghèo và cận nghèo.

Người bệnh hóa trị, xạ trị, hóa - xạ trị ban ngày được thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng hàng ngày hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ điều trị. Các lần thăm khám hàng ngày trong thời gian điều trị không được tính tiền khám theo quy định. Trường hợp bệnh diễn biến nặng, bác sĩ điều trị quyết định chuyển người bệnh điều trị, theo dõi 24/24 giờ, lần thăm khám này được tính là 01 lần khám bệnh theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017.

 

15. Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Ngày 08/3/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, áp dụng với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; không áp dụng với trường sư phạm và nhà giáo giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo Thông tư này, các loại hình bồi dưỡng với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Bồi dưỡng chuẩn hóa (bồi dưỡng cho nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ); bồi dưỡng nâng cao (bồi dưỡng cho nhà giáo để nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, tiến bộ khoa học và công nghệ); thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn đối với nhà giáo là loại hình bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất… Trong đó, thời gian bồi dưỡng ít nhất là 05 năm/lần; thời gian thực tập là 04 tuần/năm với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp và 02 tuần/năm với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

Nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được cử đi bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật; nhà giáo dạy trong cơ sở tư thục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia các lớp bồi dưỡng được hưởng quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật.

Khi tham gia khóa bồi dưỡng, nhà giáo phải cam kết về thời gian làm việc tại đơn vị chủ quản sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng; đặc biệt, khi được cử đi bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn phải có trách nhiệm lưu trữ và báo cáo đề cương, kết quả bồi dưỡng, thực tập.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017.

 

16. Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo dạy nghề trình độ cao đẳng phải có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng; có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.

Ngoài các tiêu chí trên, nhà giáo dạy nghề trình độ cao đẳng còn phải đáp ứng một số tiêu chí khác như: có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2); thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với đồng nghiệp, tham gia bồi dưỡng đồng nghiệp theo yêu cầu phát triển của phòng, khoa, tổ bộ môn; tham gia hội giảng các cấp; có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học và công nghệ; chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên…

Đối với nhà giáo dạy nghề trình độ trung cấp, phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy (nếu dạy lý thuyết); có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp như chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương (với nhà giáo dạy thực hành); có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017.

 

17. Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Ngày 15/3/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 06/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học; trong đó yêu cầu các trường đại học, học viện đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học phải công bố công khai thông báo tuyển sinh chậm nhất 03 tháng trước ngày tuyển sinh; trong đó nêu rõ phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh và địa điểm tổ chức tuyển sinh.

Để được thực hiện chương trình đào tạo vừa làm vừa học, ngoài yêu cầu nêu trên, các trường đại học còn phải đáp ứng một số điều kiện khác như: đã xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo vừa làm vừa học; có đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu thực hiện đồng thời các chương trình đào tạo chính quy và các chương trình đào tạo vừa làm vừa học; đã ban hành Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học, Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học…

Cũng theo Thông tư này, tháng 12 hàng năm, thủ trưởng cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đào tạo vừa làm vừa học của năm đó, bao gồm số liệu thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo từng ngành đào tạo; số người học hiện có và số dự kiến tốt nghiệp năm sau; dự kiến số lần tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành đào tạo cho năm sau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017.