Về việc công ty TNHH Khánh Luân Gia đề nghị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh LĐ