Về việc công ty TNHH Hùng Vượng 68 đề nghị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh LĐ