Thông báo tìm người mất tích đối với ông Đoàn Anh Dũng, sinh năm 1988 

1. Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với ông Đoàn Anh Dũng, sinh năm 1988.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn 8, xã ĐamBri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ông Đoàn Anh Dũng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2012.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Đoàn Anh Dũng liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ: số 12A, đường Lý Tự Trọng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Đoàn Anh Dũng thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ trên, Ủy ban nhân dân xã ĐamBri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chị Quách Thị Tuyết.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Đoàn Anh Dũng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.