Tìm người vắng mặt tại nơi cư trú với ông Nguyễn Công Xê 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Công Xê, sinh năm 1955; Nơi cư trú cuối cùng: Số 210 Bùi Thị Xuân (Số cũ 03 Nguyễn Thị Nghĩa), phường 2, thành phố Đà Lt5, tỉnh Lâm Đồng. Bỏ nhà đi từ năm 2014 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc vợ ông là bà Trần Thị Thanh Phượng, sinh năm 1968; có địa chỉ: Số 210 Bùi Thị Xuân (Số cũ 03 Nguyễn Thị Nghĩa), phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Công Xê không có mặt tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

Thông báo này được đăng tải trên báo hàng ngày của Trung ương trong 03 (ba) số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án (hoặc cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) và phát song trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình Trung ương 03 (ba) lần trong 3 ngày liên tiếp.

Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm do bà Trần Thị Thanh Phượng, sinh năm 1968; có địa chỉ: số 210 Bùi Thị Xuân (Số cũ 03 Nguyễn Thị Nghĩa) phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thanh toán.