Anh Nguyễn Tấn Minh Chiến, sinh năm 1985; nơi cư trú cuối cùng: 107 thôn Suối Thông B1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương