Ông Lê Hữu Hạnh, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1990, nơi cư trú cuối cùng: tổ 5, thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng