Sản xuất, tiêu thụ gạch nung, gạch không nung và lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh