Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý - 2020 và chào mừng 45 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt