Kế hoạch về việc lấy ý kiến của cử tri đối với Đề án sáp nhập xã thuộc huyện Cát Tiên