Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng và nhiệm vụ
Bộ máy tổ chức
Liên hệ
Danh bạ
Công tác thanh tra
Quy trình thanh tra
Kết luận thanh tra
Tin tức hoạt động
Hoạt động tiếp dân
Giải quyết khiếu nại
Phòng chống tham nhũng
Dịch vụ công trực tuyến
Văn bản chỉ đạo
noimgSố lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo điều hành Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 206 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
08/BC-TTr 21/01/2019 Báo cáo công tác tháng 01 ngành Thanh tra Lâm Đồng
75/TTr-GSKTXLSTT 16/01/2019 V/v báo cáo thực hiện KL TTTN GĐ sở Xây dựng KL 107
07/BC-TTr 15/01/2019 Báo cáo xây dựng Đề án vị trí việc làm
05/BC-TTr 14/01/2019 BC vv tự đánhg giá chấm điểm tiêu chí tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2018
06/BC-TTr 14/01/2019 Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí
57/TB-TTr 14/01/2019 Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh
63/TTr-GSKTXLSTT 14/01/2019 Vv yêu cầu thực hiện KL TTTN chủ tịch UBND huyện Lâm Hà
42/TTr-GSKTXLSTT 10/01/2019 V/v yêu cầu báo cáo thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh
43/TTr-GSKTXLSTT 10/01/2019 V/v yêu cầu báo cáo thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND Đơn Dương
44/TTr-GSKTXLSTT 10/01/2019 Vv yêu cầu báo cáo thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên
37/KH-TTr 09/01/2019 Kế hoạch kiểm soát TTHC
38/KH-TTr 09/01/2019 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 2019
39/KH-TTr 09/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước
40/KH-TTr 09/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền
41/KH-TTr 09/01/2019 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ 2019
41/KH-TTr 09/01/2019 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ 2019
35/KH-TTr 08/01/2019 Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2019
36/KH-TTr 08/01/2019 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật năm 2019
23/KH-TTr 07/01/2019 Kế hoạch CCHC năm 2019
24/KH-TTr 07/01/2019 Kế hoạch tuyên truyền CCHC
02/TTr-GSKT&XLSTT 04/01/2019 V/v yêu cầu báo cáo thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt
01/TTr-GS&XLSTT 03/01/2019 V/v yêu cầu báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm
01/BC-TTr 03/01/2019 Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2018
1060/TB-TTr 11/10/2018 Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 06 công trình đối với Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng
1059/TB-TTr 11/10/2018 Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Di Linh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc hỗ trợ cho CBCCVC có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; công tác cán bộ và sử dụng kinh phí tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
@ THANH TRA TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822343 - Fax: 0263.3834175 - Email: thanhtra@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thanhtra.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này