Kết quả giải quyết đơn của bà Trần Thị Thu Thủy – Đà Lạt 
Ngày 06/8/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 4888/UBND-TD về giải quyết đơn của bà Trần Thị Thu Thủy, ngụ tại số 07 Hải Thượng, phường 5, thành phố Đà Lạt.
Tải nội dung Văn bản số 4888/UBND-TD tại đây 4888.pdf