Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông, bà Phạm Văn Dục - Ngô Thị Thơm, Bảo Lâm 
Tải Văn bản kết quả giải quyết tại đây 2335gq đơn Phạm Văn Dục Ngô Thị Thơm.pdf