Kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nho – Đức Trọng 
Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 7172/UBND-TD về giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nho, ngụ tại khu tập thể Suối Dứa, thôn Tân Trung, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng.
Tải nội dung Văn bản số 7172/UBND-TD tại đây 7172.pdf