Kết quả giải quyết đơn bà Trần Thị Xền, ngụ tại số 04, Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt 
Tải Văn bản kết quả giải quyết tại đây 2062gq đơn Bà Trần Thị Xền.pdf