Kết quả giải quyết đơn của bà Đoàn Thị Nụ - Bảo Lâm 
Ngày 27/8/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 5468/UBND-TD về hỗ trợ phần diện tích nhà sau khi cưỡng chế cho bà Đoàn Thị Nụ, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm
Tải nội dung Văn bản 5468/UBND-TD tại đây 5468.pdf