Kết quả giải quyết đơn của bà Đào Thị Nguyên – Di Linh 
Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1985/QĐ-UBND về giải quyết đơn của bà Đào Thị Nguyên, ngụ tại thôn 5, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh
Tải nội dung Quyết định số 1985/QĐ-UBND tại đây 1985.pdf