Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục 
Tải nội dung văn bản tại đây CV-580.TTCP.C.IV-1.doc