Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh Lâm Đồng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngày 12/5/2020, Chi bộ Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư; về phía Chi bộ Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, cùng 24 đảng viên Chi bộ.

 
 Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Ấn tượng một nhiệm kỳ

Trải qua một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh chỉ đạo đúng đắn của Cấp ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, sự đoàn kết, luôn cố gắng của các công chức, đảng viên trong toàn thể Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Nổi bật là công tác tham mưu với cấp ủy trong lãnh chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện 46 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 27 cuộc theo kế hoạch, 19 cuộc đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh); tiến hành 70 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và 16 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt và Giám đốc các Sở, ngành. Thẩm tra, xác minh tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết 401 vụ việc gồm 248 vụ việc khiếu nại, 142 vụ việc tố cáo; tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết 22 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài…

Qua kết quả thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện giá trị sai phạm trên các lĩnh vực 67.415 triệu đồng, trong đó xử lý thu hồi theo thẩm quyền quy định 57.466 triệu đồng, xử lý khác là 9.949 triệu đồng; kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi 20 ha đất để bố trí cho đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất và có nhiều kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để khắc phục và chấn chỉnh công tác QLNN trên các lĩnh vực được thanh tra.

Cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác chuyên môn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tổ chức tại Thanh tra tỉnh được kiện toàn, củng cố; công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện tốt, nâng cao trình độ đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; kỷ cương, kỷ luật hành chính được giữ nghiêm; Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận cùng hoạt động của các tổ chức đoàn thể được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động…tạo động lực để đảng viên, cán bộ, công chức trong ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được trú trọng theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức trung ương...

Công tác lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể được tăng cường, các đoàn thể đảm bảo hoạt động theo Điều lệ của tổ chức mình và gắn với hoạt động của cơ quan, từng bước phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc phối kết hợp với chính quyền giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; động viên đoàn viên khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao... kết quả hoạt động hàng năm đều được đoàn thể cấp trên đánh giá cao và được xếp loại “vững mạnh” trở lên.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong 5 năm qua Thanh tra tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, nhiều cá nhân, tập thể đã được Thủ tướng Chính Phủ, Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

Mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Thanh tra tỉnh đề ra những mục tiêu cụ thể như: Hàng năm xây dựng Chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh” và phấn đấu đạt danh hiệu “vững mạnh tiêu biểu”; Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó: đạt từ 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 15-30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Không có đảng viên, quần chúng vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên; Hoàn thành tốt Kế hoạch thanh tra hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo khi được giao hàng năm đạt tỷ lệ 90% trở lên; 100% đảng viên,100% công chức được quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên, công chức cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Chi bộ khóa XIV và dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ khóa XIV trình bày trước Đại hội.

 
 BCH Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đánh giá cao sự đoàn kết và những kết quả Chi bộ Thanh tra tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ Thanh tra tỉnh tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao nhất trong lãnh chỉ đạo, bám sát nguyên tắc hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng về hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí với tỷ lệ phiếu bầu cao; bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sự thành công tốt đẹp của Đại hội đã góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ mới, với quyết tâm cao của Cấp ủy, Lãnh chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đồng lòng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên Chi bộ, Ban chấp hành Chi bộ Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, phấn đấu xây dựng Chi bộ Thanh tra tỉnh trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay./.