Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Thông tin quản lý hành nghề
Nghiên cứu khoa học
Văn bản quản lý
Thủ tục hành chính
Nghị định 111
Công bố
Skip navigation links
Giới thiệu
Ban giám đốc và các phòng chuyên môn
Chức năng nhiệm vụ
Giới thiệu chung
Các phòng chuyên môn
Điện thoại cấp cứu
Kế hoạch, lịch công tác
Quy hoạch, Phát triển
eOffice
Lịch tiếp công dân
Tin tức
Văn bản quản lý
Văn bản điều hành
VB Hỗ trợ người nghèo
Chế độ, chính sách
Thủ tục hành chính
Cổng DVC Quốc gia
Một cửa Sở Y tế
Danh sách TTHC
Thông tin chuyên ngành
Khám phá khoa học
Khám bệnh, chữa bệnh
Dược
Y học cổ truyền
Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vắc xin
Chương trình dự án
Thống kê y tế
Công khai ngân sách
Thông tin cần biết
Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus Corona mới
Sá sùng tư âm giáng hỏa
Việt Nam sản xuất được thuốc cúm A H1N1, H5N1
Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vắc xin
noimg Số lượt truy cập

 TTHC thực hiện tại TT Phục vụ Hành chính công - QĐ 2244/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 141 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Tổ chức cán bộ
2 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Dược phẩm
3 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Dược phẩm
4 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám chữa bệnh
5 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm
6 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Dược phẩm
7 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám chữa bệnh
8 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Y tế dự phòng
9 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. An toàn thực phẩm, Dinh dưỡng
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Dược phẩm
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Dược phẩm
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm
15 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám chữa bệnh
16 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám chữa bệnh
17 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám chữa bệnh
18 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám chữa bệnh
19 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám chữa bệnh
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Khám chữa bệnh
21 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám chữa bệnh
22 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám chữa bệnh
23 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám chữa bệnh
24 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám chữa bệnh
25 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám chữa bệnh

Previous Page 1-25 Next Page

 TTHC thực hiện tại Các cơ sở KCB thuộc Sở Y Tế - QĐ 2244/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 14 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Dân số Kế Hoạch hoá gia đình
2 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi Khám chữa bệnh
3 Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe Khám chữa bệnh
4 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Khám chữa bệnh
5 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên Khám chữa bệnh
6 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dân số Kế Hoạch hoá gia đình
7 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Dân số Kế Hoạch hoá gia đình
8 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi Giám định Y khoa
9 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Giám định Y khoa
10 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên Giám định Y khoa
11 Đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Dân số Kế Hoạch hoá gia đình
12 Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Dân số Kế Hoạch hoá gia đình
13 Khám sức khỏe định kỳ Khám chữa bệnh
14 Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô Khám chữa bệnh

 TTHC thực hiện tại Hội đồng Giám định Y khoa - QĐ 2244/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 18 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 NĐ số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của CP .., HD thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Giám định Y khoa
2 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Giám định Y khoa
3 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định Y khoa
4 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất. Giám định Y khoa
5 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai. Giám định Y khoa
6 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Giám định Y khoa
7 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Giám định Y khoa
8 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát. Giám định Y khoa
9 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Giám định Y khoa
10 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định Y khoa
11 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp. Giám định Y khoa
12 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. Giám định Y khoa
13 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật. Giám định Y khoa
14 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định Y khoa
15 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Giám định Y khoa
16 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định. Giám định Y khoa
17 Khám giám định tổng hợp. Giám định Y khoa
18 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định Y khoa

 TTHC thực hiện tại TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh - QĐ 2244/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 13 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người. Y tế dự phòng
2 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt. Y tế dự phòng
3 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng. Y tế dự phòng
4 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh. Y tế dự phòng
5 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà. Y tế dự phòng
6 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng. Y tế dự phòng
7 Chuyển tiếp điều trị chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng. Y tế dự phòng
8 Chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý. Y tế dự phòng
9 Chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý. Y tế dự phòng
10 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng. Y tế dự phòng
11 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Y tế dự phòng
12 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa. Y tế dự phòng
13 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải. Y tế dự phòng

 Trang liên kết

phổ biến giáo dục pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế
Điện thoại đường dây nóng ngành y tế dành cho người dân: 19009095
Thủ tục hành chính
Khen thưởng xử phạt
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Dự án y tế Tây Nguyên 2
Cục an toàn thực phẩm
Hộp thư điện tử
Sức khỏe và đời sống
Phát động cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn – Vạn điều hay”
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm hành chính tỉnh, Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533452 - Email: syt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.syt.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này