Chi tiết TTHCTên thủ tục Thủ tục: Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản Bản tin
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - Lãnh vực Báo chí
Cơ sở pháp lý - Luật Báo chí năm 2016; - Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông .
Thủ tục Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cho phép thay đổi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính). Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn/ Địa chỉ: Số 36 - Trần Phú - Đà Lạt 1. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản Bản tin bao gồm: - Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức; - Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin); - Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài). 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định Tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Giấy phép Theo quy định của Bộ Tài chính Không có Không có
Loại Báo chí
Thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí Không có
Đính kèm