Chi tiết TTHCTên thủ tục Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; - Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Thủ tục 1. Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau: - Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp; - Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam; - Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm; - Thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp cung cấp thông tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cấp cho các thiết bị di động). 2. Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp giấy phép. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính). Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn/ Địa chỉ: Số 36 - Trần Phú - Đà Lạt 1. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm: a) Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung); b) Các tài liệu chứng minh có liên quan. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Giấy phép Không có Không có Không có
Loại Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không có
Đính kèm