Sở Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm trưởng phòng CNTT và giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

Sáng ngày 02/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã công bố Quyết định của Giám đốc Sở về việc bổ nhiệm cán bộ tại đơn vị.

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng. Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định số lượng, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Viết Vân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Bế Hải Triều và đồng chí Trương Thị Thùy Nga

Theo quyết định, bổ nhiệm ông Bế Hải Triều, Phó trưởng Phòng CNTT giữ chức vụ Trưởng phòng CNTT, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2020. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Trương Thị Thùy Nga, phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, thời gian bổ nhiệm là 05 năm, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2020.

Tại lễ trao quyết định, đồng chí Nguyễn Viết Vân, giám đốc Sở chúc mừng 2 đồng chí đã được tập thể lãnh đạo Sở tín nhiệm, giao trọng trách mới, thể hiện sự phấn đấu, trưởng thành của cá nhân các đồng chí trong thực hiện chức trách được giao. Đồng chí giám đốc Sở cũng tin tưởng rằng trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho hoạt động chuyên môn của Sở nói riêng, ngành thông tin truyền thông tỉnh nhà nói chung. Đồng chí đề nghị, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông là lĩnh vực có yếu tố quyết định trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với trách nhiệm mới, 2 đồng chí phải kịp thời tham mưu cho Sở, cho địa phương để xây dựng thành công chính phủ điện tử, thành phố thông minh, góp phần cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bế Hải Triều và đồng chí Trương Thị Thùy Nga cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Sở, đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục phấn đấu cùng tập thể cán bộ, công chức đơn vị và các phòng, trung tâm liên quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Sở.

 Các tin cùng chuyên mục