Kết luận Thanh tra hành chính người đứng đầu trực tiếp trực thuộc quyền quản lý của Sở năm 2020 
Chi tiết Kết luận tại đây

 Các tin cùng chuyên mục