Cong bo quyet dinh thanh tra buu dien 2020 
Theo quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 25/02/2020 của Giám đốc Sở TTTT Lâm Đồng, Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thúy Hằng – Chánh Thanh tra Sở TTTT làm trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc cấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính đối với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ từ 01/01/2018 đến 31/12/2019. Thời hạn cuộc thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

 
 

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra


Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Viết Vân nhấn mạnh: Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2020, nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bưu chính. Qua đó xác định những việc đã làm được để phát huy những nhân tố tích cực; phát hiện các tồn tại, vướng mắc, vi phạm (nếu có) để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính và bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Viết Vân yêu cầu Bưu điện tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc phối hợp và tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, lãnh đạo Bưu điện tỉnh  Lâm Đồng cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định của pháp luật.

 Các tin cùng chuyên mục