Thanh tra hành chính các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở

 Chuyên ngành Bưu chính - Viễn thông

 Chuyên ngành Báo chí xuất bản

Qua công tác theo dõi, kiểm tra và xử lý thông tin trên mạng internet , ngày 14/02/2020, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng phát hiện tài khoản facebook cá nhân có tên N.H.M - Địa chỉ thường trú tại Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng đã đăng tải thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, cụ thể: “Nghe nói “Một bác ở Vĩnh Phúc (vùng đang có dịch Corona) mới vào nhà người quen ở xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng”. Bên y tế có thông tin xác minh giúp”.

Các tin khác
Trang sau >>

 Công tác pháp chế

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các tin khác
Trang sau >>

 Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 29/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng nhận được đơn khiếu nại của ông (do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chuyển sang), đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết khiếu nại của ông về bài báo có tựa đề “Đã quyết toán nhưng không chịu thanh toán” đăng trên Báo Lâm Đồng ngày 25/6/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng thông báo về việc chuyển đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hằng
Các tin khác
Trang sau >>