Công tác pháp chế

Ngày 12/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTTTT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông, Thông tư bao gồm 3 Chương, 21 Điều và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017 và thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BBCVT ngày 11/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Các tin khác
<< Trang trước   Trang sau >>