Tuyên truyền một số Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7 QH XIV 

TOÀN VĂN CÁC LUẬT

 

1.      Luật bảo vệ bí mật nhà nước

2.      Luật Cảnh sát Biển Việt Nam

3.      Luật chăn nuôi

4.      Luật Công an nhân dân

5.      Luật Đặc xá

6.      Luật Phòng chống tham nhũng

7.      Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch

8.      Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học

9.      Luật trồng trọt

 Các tin cùng chuyên mục