Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17.NQ.CP về Chính phủ điện tử 
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17.NQ.CP về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. DownloadDownload

 Các tin cùng chuyên mục