Phòng kế hoạch thẩm định

Quy hoạch - Kế họoạch
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17.NQ.CP về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
Ke hoach thuc hien NQ 02.NQ.CP va KH 2266.KH.UBND ve NLCT
Ke hoach CNTT 2020(17-12-2019)
Ke hoach CNTT 2020
Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng, phiên bản 1.0
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018.
Báo cáo việc vận hành hệ thống liên thông một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tháng 7/2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
báo cáo việc vận hành hệ thống liên thông một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tháng 10/2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Đơn xin lỗi(23-05-2017)
Đơn xin lỗi
Các tin khác
Quản lý trạm BTS
Kế hoạch Tài chính
Hướng dẫn lập, thẩm định dự án
Hợp tác trong và ngoài nước
Chương trình - Dự án
Trang sau >>