Tập huấn về truyền thông và giảm nghèo thông tin năm 2019 

Trong 2 ngày 25 - 26/6/2019, tại huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND 2 huyện tổ chức lớp tập huấn về “Giảm nghèo thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 cho độ ngũ làm công tác thông tin, truyền thông tại cơ sở.


Quang cảnh lớp Tập huấn tại huyện Đạ Tẻh

Dự Khai mạc Tập huấn có Ông Huỳnh Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT), lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Tham dự 2 lớp tập huấn tại 2 huyện có gần 280 học viên là đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp xã, trưởng thôn, cán bộ văn hóa và cán bộ truyền thanh các xã.   

    


Ông Huỳnh Minh Hải - Phó Giám đốc Sở TTTT phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn tại huyện Cát Tiên

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Ông Huỳnh Minh Hải - Phó Giám đốc Sở TTTT đã nhấn mạnh: lĩnh vực thông tin và truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đến với các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cán bộ truyền thanh ở cơ sở là cánh tay nối dài để đưa thông tin đến với người dân nhanh nhất, theo đó, để trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng viết tin phát thanh trên trạm truyền thanh cơ sở, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, nhất là việc sử dụng mạng xã hội để thông tin tuyên truyền, cách thức tiếp cận thông tin, chắt lọc, biên tập thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông tại cơ sở nhằm trang bị kiến thức cơ bản giúp các cán bộ TTCS, các trưởng thôn, buôn làm công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương, đồng thời cung cấp các văn bản quy định hướng dẫn  danh mục trang thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật của trang thiết bị phục vụ thông tin cổ động tại cấp xã là việc làm cần thiết. 

Những nội dung được cập nhật tại Hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ làm công tác thông tin truyền thông nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc truyền thông tại cơ sở trên tất cả mọi lĩnh vực, trong đó nội dung giảm nghèo thông tin là trọng tâm, qua đó góp phần nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân./.

- Phòng TTBCXB -

 Các tin cùng chuyên mục