Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 
Ngày 27/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết  định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020.

 Các tin cùng chuyên mục