Quản lý về hoạt động báo chí trên địa bàn

Từ ngày 15/02/2017, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 49/2016/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
Ngày 09/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2017.
 Ngày 8/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí, có hiệu lực thi hành từ 30/3/2017.
Hoạt động báo chí tháng 8,9/2016.
Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về về đẩy mạnh công tác TTCS trong tình hình mới
Triển khai thi hành Hiến pháp 2013, đặc biệt là thực hiện các quy định tại điều 14, điều 25 của Hiến pháp, luật Báo chí mới vừa được Quốc hội khoá 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016, đã quy định một số nội dung mới so với luật Báo chí hiện hành như sau:
Các tin khác
<< Trang trước   Trang sau >>