Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các cơ quan truyền thông, báo chí 
Sáng ngày 25/9, nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổ chức chương trình ký kết tuyên truyền với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Hội nghị dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh. Cùng tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương. 
 
Các cơ quan báo chí, sở Thông tin - Truyền thông ký kết phối hợp tuyên truyền với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh giai đoạn 2019 – 2024
Sở Thông tin - Truyền thông, các cơ quan báo chí ký kết phối hợp tuyên truyền với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh giai đoạn 2019 - 2024
 
Thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa UBMTTQ tỉnh với các cơ quan quản lý truyền thông và cơ quan báo chí địa phương đã được triển khai khá tốt. Nhiều nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc.  Kết quả triển khai chương trình hành động của MTTQVN và các tầng lớp nhân dân về thực hiện các nghị quyết của Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”…. được các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, website của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tuyên truyền đậm nét. Nhiều nội dung tuyên truyền đã góp phần phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
 
Để chương trình phối hợp tuyên truyền đi vào thực chất, tránh hình thức trong các chương trình ký kết phối hợp, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông cũng đề nghị các bộ phận chuyên môn của cơ quan UBMTTQ tỉnh, UBMTTQ các huyện, thành phố cần chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí; cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả  nổi bật của các tập thể, các nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân để tuyên truyền đạt hiệu quả; đề nghị các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, các phóng sự, tin, bài phản ánh phong phú các lĩnh vực này nhằm tăng cường hoạt động phối hợp tuyên truyền đạt hiệu quả.

 Các tin cùng chuyên mục