Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 
   UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2374/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015.
   Ngày ban hành: 16/11/2012.
   Nội dung chi tiết file đính kèm.

 Các tin cùng chuyên mục