Quản lý triển khai ứng dụng chữ ký số

Hệ thống chứng thực điện tử là gì? Hệ thống chứng thực là một hạ tầng an ninh mạng được xây dựng trên một hạ tầng cơ sở khóa công khai (PKI) cung cấp các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hoạt động (gọi chung là giao dịch) thông qua mạng.
Trang sau >>