Triển khai áp dụng chữ ký số trên văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
Công văn số 115/UBND-VX của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v triển khai áp dụng chữ ký số trên văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ngày ban hành: 8/01/2014. Nội dung chi tiết file đính kèm.