Một số kết quả nổi bật về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh 

Năm 2017 là năm tỉnh Lâm Đồng triển khai kết hợp nhiều phương án để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, không những  trong cơ quan nhà nước mà còn trong toàn xã hội. Nổi bật là gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với công tác cải cách hành chính tại địa phương và đầy mạnh xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.

Qua công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, tỉnh Lâm Đồng đã chấn chỉnh và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử của tỉnh https://lamdong.gov.vn đã xây dựng chuyên mục công khai thủ tục hành chính của từng Sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có các thông tin về Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính, danh sách bộ thụ tục hành chính được phê duyệt kèm mức độ của từng dịch vụ. Các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng. Hệ thống Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng đã tích hợp hệ thống một cửa hiện đại và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Toàn bộ thủ tục hành chính của tỉnh Lâm Đồng được công khai thông tin và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn. Đến 30/11/2017, Lâm Đồng cung cấp được 626  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với tổng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến là hơn 60,000 hồ sơ. Để khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, Lâm Đồng đã xây dựng chuyên trang về xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng trong đó có các clip giới thiệu, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, địa chỉ: http://ittoday.lamdong.gov.vn.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước được tăng cường, đến nay Lâm Đồng đã đạt và vượt một số chỉ tiêu như: 100% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cấp tỉnh và cấp huyện được trang bị máy tính làm việc. 90% (CBCCVC) cấp xã phường thị trấn được trang bị máy tính máy phục vụ công việc. 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện có mạng nội. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa  các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử (hoàn toàn không dùng văn bản giấy): 87%.  Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã) (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương): 100%.  Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam năm 2017, trung ương đánh giá Lâm Đồng xếp thứ 10/63 tỉnh thành.

Ngoài ra, để hạn chế việc triển khai chồng chéo ứng dụng công nghệ thông tin giữa trung ương và địa phương, Lâm Đồng đã xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng, đây là bản thiết kế chi tiết từng bước về đầu tư hạ tầng, xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối giữa các hệ thống thông tin. Năm 2017, Lâm Đồng đã hoàn chỉnh đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” với Các lĩnh vực ưu tiên triển khai trong xây dựng đô thị thông minh là: chính quyền số, nông nghiệp, du lịch, môi trường, quy hoạch đô thị, giáo dục, y tế, giao thông, an ninh an toàn.  Để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020, tỉnh Lâm Đồng xác định hơn 20 dự án trọng điểm ưu tiên cần triển khai với các phương án kinh phí linh hoạt tùy theo tính chất mỗi dự án như: xã hội hóa, hợp tác công tư, thuê dịch vụ công nghệ thông  tin, ngân sách nhà nước.

Nhìn chung, năm 2017 tỉnh Lâm Đồng được trung ương đánh giá cao trong phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Những kết quả Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2017 sẽ là nền tảng vững chắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo, sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Lâm Đồng./.

 Các tin cùng chuyên mục