Sao Khuê 2016: Danh mục 73 sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT tiêu biểu của Việt Nam 

Danh hiệu Sao khuê là chứng chỉ về chất lượng, hiệu quả và uy tín dành cho các sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT xuất sắc của Việt nam được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức bình chọn hàng năm dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để giúp các doanh nghiệp thuận tiện trong việc lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ, có uy tín phù hợp với nhu cầu của các đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông gửi đến các đơn vị danh mục 73 sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT tiêu biểu của Việt Nam đạt Danh hiệu Sao Khuê 2016 do Hiệp Hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam khuyến nghị sử dung có thể tải về tại đây.

Các Cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm nêu trên, xin liên hệ Văn phòng VINASA gặp chị Vũ Phương Thảo, Đt: 0902 272783, email: thaovp@vinasa.org.vn

 Các tin cùng chuyên mục