Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn CMMI 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng phối hợp với SàiGònCTT tổ chức cho gần 20 học viên là kỹ sư Công nghệ thông tin (CNTT) tại các trường học, doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI.

CMMI viết tắt cho Capability Maturity Model Integration - Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp - và là khuôn khổ cho cải tiến qui trình phần mềm. Nó dựa trên khái niệm về các thực hành tốt nhất về kĩ nghệ phần mềm và giải thích kỉ luật mà các công ty có thể dùng để cải tiến các qui trình của họ.

Qua lớp học, các học viên đã được bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về khung các giải pháp tối ưu cho quá trình sản xuất phần mềm. Phiên bản CMMI-DEV hiện nay (CMMI cho chuyên viên phát triển), mô tả những giải pháp tốt nhất trong quá trình kiểm soát, đo lường và kiểm tra các quy trình phát triển phần mềm. Mô hình CMMI không tập trung mô tả chính các quá trình mà chỉ mô tả đặc điểm của các quá trình hiệu quả, vì vậy mô hình CMMI đưa ra chỉ dẫn cho các công ty để họ có thể tự mình phát triển hoặc điều chỉnh chính các quá trình của họ.

Mô hình CMMI là một nỗ lực chung nhằm cung cấp các mô hình để cải thiện nâng cấp các sản phẩm và quy trình. Trọng tâm chính của dự án là tập trung xây dựng các công cụ hỗ trợ việc cải thiện các quy trình dùng để phát triển và ổn định các hệ thống và sản phẩm. Kết quả của dự án CMMI là một bộ các sản phẩm cung cấp một phương pháp tiếp cận tích hợp trên toàn doanh nghiệp để cải thiện các quy trình sản xuất mà vẫn có thể giảm bớt nhân công dư thừa, độ phức tạp, và chi phí từ việc sử dụng các mô hình CMMI (quy trình quản lý sản xuất phẩn mềm) riêng lẻ và nhiều mô hình CMMI.

Sau 4 ngày học tập sôi nổi, 22 học viên đã hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa học và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

 Các tin cùng chuyên mục