Chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp phần mềm và chương trình phát triển nội dung số tỉnh Lâm Đồng năm 2015 

Triển khai Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nội dung hỗ trợ cụ thể của chương trình như sau:

1.Nội dung hỗ trợ:

- Đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp

- Nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

- Hỗ trợ chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật để phát triển sản phẩm

2.Nội dung yêu cầu đề xuất hỗ trợ:

2.1.Đối với hỗ trợ xây dựng phần mềm trọng điểm và chuyển giao công nghệ

Đề xuất bao gồm các nội dung:

-Tên sản phẩm

-Mục tiêu của sản phẩm

-Các phân hệ chức năng chính của sản phẩm đã xây dựng

-Danh sách khách hàng đã triển khai (bao gồm: tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ liên hệ); hoặc các họat động đã ứng dụng sản phẩm (nếu có)

-Nhu cầu quảng bá, mở rộng, nâng cấp tính năng sản phẩm (nếu có)

-Dự toán chi phí thực hiện

-Thời gian triển khai

-Đề xuất hạng mục cần được hỗ trợ và cam kết về mục tiêu đạt được từ phần ngân sách hỗ trợ.

-Thẩm định giá

Ghi chú: Ưu tiên Doanh nghiệp phát triển và xây dựng phần mềm  trên nền tảng Mã nguồn mở phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Lâm Đồng.

2.2 Đối với việc đào tạo nhân lực:

-   Tên khóa học

-   Báo giá khóa học

-   Số lượng đề xuất ngân sách hỗ trợ

3.Thời gian gửi đề xuất:

Chậm nhất là 01/5/2015 theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng (Phòng Công nghệ thông tin) – Tầng 08 Khu Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Đà Lạt.

4.Thông tin liên hệ:

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng, điện thoại: 0633.541542 Fax 0633.547547.

Các doanh nghiệp sản xuất phần mềm và nội dung số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu được hỗ trợ gửi đề xuất về Sở Thông tin và Truyền thông theo thời gian và địa điểm nêu trên ./.

Nội dung văn bản tải về tại đây

 Các tin cùng chuyên mục