Huyện Đức Trọng xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2014 

    Ngày 12/11/2013 UBND huyện Đức Trọng xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2014.
    Nội dung chi tiết file đính kèm.