Nghị quyết 17/NQ-CP và Định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 
Tài liệu về Nghị quyết số 17/NQ-CP và Định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam được đăng tải tại đây

 Các tin cùng chuyên mục