Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 24/2018 (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018) 

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 24/2018 (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)

 

Qua theo dõi, trích xuất thông tin từ hệ thống kỹ thuật thời gian qua, Cục ATTT nhận thấy trên không gian mạng đang tồn tại nhiều trang web Việt Nam (bao gồm cả những trang web sử dụng dịch vụ máy chủ nước ngoài) bị tấn công, lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như: phát tán thư rác; tấn công từ chối dịch vụ; cài đặt và phát tán các loại mã độc (gần đây nhất là cài đặt và phát tán mã độc để đào tiền ảo); lưu trữ các mã khai thác điểm yếu lỗ hổng một cách tự động (như lỗ hổng trên trình duyệt hay các thành phần mở rộng của trình duyệt mà người dùng sử dụng .v.v…).

 

Trong tuần, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 217 đường dẫn (URL) trên các trang web tại Việt Nam bị tấn công, lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin. Trong đó, thống kê, phân loại các đường dẫn này theo loại ứng dụng máy chủ web ( IIS, Apache …) và nhà cung cấp …

Toàn văn báo cáo tải về tại đây.

 Các tin cùng chuyên mục