Văn bản chỉ đạo điều hành - Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 498 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Dự thảo 16/03/2020 Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lâm Đồng
03/2020/TT-BTTTT 24/02/2020
Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
97/STTTT-CNTT 18/02/2020 V/v đề xuất triển khai hệ thống Mạng Xã hội học tập trực tuyến (Viettel Study)
94/STTTT-CNTT 17/02/2020 V/v gửi báo cáo danh mục dự án có nhu cầu chuyển nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2019 sang năm 2020
91/STTTT-CNTT 14/02/2020 V/v đề xuất triển khai các dịch vụ CNTT hỗ trợ đối phó dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
86/STTTT-CNTT 13/02/2020 V/v chấm điểm chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh mục Hiện đại hoá hành chính
87/STTTT-CNTT 13/02/2020 V/v đề xuất phương án triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lâm Đồng
72/STTTT-CNTT 13/02/2020 V/v rà soát, báo cáo tình hình thực hiện và danh mục dự án đề xuất điều chỉnh vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sang năm 2020 sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
56/STTTT-CNTT 07/02/2020 V/v thẩm định dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng CNTT tỉnh Lâm Đồng năm 2019
53/STTTT-CNTT 05/02/2020 V/v bàn giao chứng thư số thu hồi
47/STTTT-CNTT 31/01/2020 V/v cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc đánh giá, xếp loại mức độ WDCNTT năm 2019
35/STTTT-CNTT 17/01/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông tin đảm bảo an toàn thông tin
36/STTTT-CNTT 17/01/2020 V/v đảm bảo ATTTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
37/STTTT-CNTT 17/01/2020 V/v báo cáo tình hình xây dựng và phát triển đô thị theo hướng thông minh trên địa bàn tỉnh năm 2019
14/STTTT-CNTT 07/01/2020 V/v thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí Định An lần 2
912/STTTT-CNTT 24/12/2019 V/v góp ý dự thảo hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ quá trình thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước (Phiên bản 1.0)
887/STTTT-CNTT 17/12/2019 V/v cung cấp số liệu khảo sát hệ thống giám sát, bảo vệ, kiểm tra, dánh giá ATTT
879/STTTT-CNTT 16/12/2019 V/v đăng ký cấp mới, thu hồi và thay đổi thông tin Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
880/STTTT-CNTT 16/12/2019 V/v báo cáo triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP và tăng cường kết nối liên thông các HTTT
882/STTTT-CNTT 16/12/2019 V/v cung cấp thông tin, xác định những rủi ro trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng
870/STTTT-CNTT 12/12/2019 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin
871/STTTT-CNTT 12/12/2019 V/v cung cấp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2019
872/STTTT-CNTT 12/12/2019 V/v hỗ trợ khảo sát xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu triển khai Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh"
860/STTTT-CNTT 10/12/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của CPĐT
861/STTTT-CNTT 10/12/2019 V/v cử cán bộ tham gia Tổ quản trị máy chủ thi thăng hạng CDNN viên chức ngành giáo dục

Previous Page 1-25 Next Page