Văn bản chỉ đạo điều hành - Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 491 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
72/STTTT-CNTT 13/02/2020 V/v rà soát, báo cáo tình hình thực hiện và danh mục dự án đề xuất điều chỉnh vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sang năm 2020 sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
56/STTTT-CNTT 07/02/2020 V/v thẩm định dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng CNTT tỉnh Lâm Đồng năm 2019
53/STTTT-CNTT 05/02/2020 V/v bàn giao chứng thư số thu hồi
47/STTTT-CNTT 31/01/2020 V/v cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc đánh giá, xếp loại mức độ WDCNTT năm 2019
35/STTTT-CNTT 17/01/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông tin đảm bảo an toàn thông tin
36/STTTT-CNTT 17/01/2020 V/v đảm bảo ATTTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
37/STTTT-CNTT 17/01/2020 V/v báo cáo tình hình xây dựng và phát triển đô thị theo hướng thông minh trên địa bàn tỉnh năm 2019
14/STTTT-CNTT 07/01/2020 V/v thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí Định An lần 2
912/STTTT-CNTT 24/12/2019 V/v góp ý dự thảo hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ quá trình thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước (Phiên bản 1.0)
887/STTTT-CNTT 17/12/2019 V/v cung cấp số liệu khảo sát hệ thống giám sát, bảo vệ, kiểm tra, dánh giá ATTT
879/STTTT-CNTT 16/12/2019 V/v đăng ký cấp mới, thu hồi và thay đổi thông tin Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
880/STTTT-CNTT 16/12/2019 V/v báo cáo triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP và tăng cường kết nối liên thông các HTTT
882/STTTT-CNTT 16/12/2019 V/v cung cấp thông tin, xác định những rủi ro trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng
870/STTTT-CNTT 12/12/2019 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin
871/STTTT-CNTT 12/12/2019 V/v cung cấp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2019
872/STTTT-CNTT 12/12/2019 V/v hỗ trợ khảo sát xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu triển khai Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh"
860/STTTT-CNTT 10/12/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của CPĐT
861/STTTT-CNTT 10/12/2019 V/v cử cán bộ tham gia Tổ quản trị máy chủ thi thăng hạng CDNN viên chức ngành giáo dục
855/STTTT-CNTT 06/12/2019 V/v cung cấp thông tin phụ lục triển khai chỉ thị 14/CT-TTg
850/STTTT-CNTT 05/12/2019 V/v đề nghị phân bổ kinh phí triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh sử dụng nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019-2020
845/STTTT-CNTT 04/12/2019 V/v cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2019
839/STTTT-CNTT 02/12/2019 V/v tham luận đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
835/STTTT-CNTT 29/11/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị
828/STTTT-CNTT 28/11/2019 V/v thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng tại trạm thu phí Định An
824/STTTT-CNTT 27/11/2019 V/v tiếp nhận thiết bị chứng thư số của đơn vị và cá nhân

Previous Page 1-25 Next Page