Tiến hành lắp đặt bộ thu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Triển khai thực hiện nội dung taivăn bản số 403/BQLVTCI-HCTH ngày 14/6/2019 của Ban Quản lý Chương trình dịch vụ viễn thông công ích thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai hỗ trợ bộ thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Dự án hỗ trợ 12 tỉnh thuộc nhóm III, trong đó có Lâm Đồng; Thực hiện văn bản số 3810/UBND-VX2 ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về phối hợp lắp đặt thiết bị thu truyền hình số cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Hợp đồng số 392/HĐ-BQLVTCI-06/2019/THS Công ty cổ phần công nghệ Bưu chính Viễn thông (nhà thầu) đã tiến hành lắp đặt bộ thu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) cho hộ nghèo, cận nghèo tại Lâm Đồng (03 xã thuộc huyện Đơn Dương).

 

Hình ảnh: Kỹ thuật viên hướng dẫn cách thức vận hành cho người dân

Trong suốt quá trình trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã cử cán bộ tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lắp bộ thu truyền hình số mặt đất cho 352 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 03 xã (Tu Tra, Ka Đơn, Quảng Lập) huyện Đơn Dương với các nội dung như:

- Lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 iGATE T202-HD và các phụ kiện đi kèm;

- Ăng ten DUNALS;

- Dây cáp nối Taesung;

- Đánh giá chất lượng truyền hình thu được sau quá trình lắp đặt;

- Việc hướng dẫn, cách thức vận hành, sử dụng thiết bị cho các hộ gia đình.

 

Hình ảnh: Đánh giá chất lượng truyền hình sau khi đã lắp đặt xong tại hộ dân

            Việc lắp đặt bộ thu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) cho hộ nghèo, cận nghèo tại Lâm Đồng(03 xã thuộc huyện Đơn Dương) đã hoàn tất theo đúng tiến độ, đúng đối tượng thủ hưởng theo quy định và chất lượng đáp ứng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như nhu cầu xem truyền hình của các hộ dân được hỗ trợ./.

 Các tin cùng chuyên mục