Triển khai thực hiện Thông tư 04/2016/TT-BTTTT 
Ngày 21/4/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 145/STTTT-BCVT về việc triển khai thực hiện Thông tư 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

 Các tin cùng chuyên mục