Thể lệ Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 48 (2019) 
Ngày 01/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 3695/BTTTT-HTQT về tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019).
Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thanh niên tổ chức cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019). Chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 là "hãy viết một bức thư về người hùng của em" (Tiếng Anh: Write a letter abuot your hero). Bênh cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành Thể lệ Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 48 (2019) 

 Các tin cùng chuyên mục