Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh

Nội dung: Giới thiệu chuyện kể "Quả táo Bác Hồ cho em bé"
Người trình bày: Phan Thế Sáng - Bí thư chi đoàn
Nội dung: Giới thiệu chuyện kể "Bữa cơm kháng chiến"
Người trình bày: Phạm TRung Kiên - Chuyên viên Trung tâm CNTT&TT
Nội dung: Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019)
Nguwoif trình bày: Phan Thế Sáng - Chuyên viên phòng BCVT
Nội dung: Lời dặn dò trong di chúc của Bác Hồ đối với Thanh niên nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chsi Minh (26/3/1931-26/3/2019)
Người trình bày: Phan Thế Sáng - Chuyên viên Phòng BCVT - Bí thư chi đoàn Sở
Nội dung: Bài nói chuyện của Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên lao động Việt Nam
Người trình bày Nguyễn Quang Long - Chuyên viên TTCNTT&TT
Nội dung: Giới thiệu chuyện kể "Một bữa ăn tối của Bác"
Người trình bày: Dương Thị Thu Vân - Chuyên viên thanh tra Sở
Nội dung: Giới thiệu chuyện kể " Việc chi tiêu của Bác Hồ"
Người trình bày: Nguyễn Hữu Phương Anh - Kế toán trưởng
Nội dung: Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979-17/02/2019)
Người trình bày: Phạm Khánh Ly - Chuyên viên phòng TTBCXB
Nội dung: Kỷ niệm 90 năm Ngày sinh và 76 năm ngày mất Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng
Người trình bày: Nguyễn Đạo Hoàng - Chánh Văn phòng Sở
Nội dung: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)
Người trinh bày: Nguyễn Thúy Hằng - Chánh Thanh tra Sở - Đại diện cấp ủy
Các tin khác
Trang sau >>